Banner Image

Daily new jobs

 • Location

  Oss, Netherlands

 • Job title:

  Facility & Engineering Project Coordinator

 • Sector:

  Biotechnology

 • Job ref:

  43623

Het Bedrijf
Zij zijn het grootste innovatieve geneesmiddelenbedrijf van Nederland. Met vaccins, biologische therapieën en geneesmiddelen biedt dit bedrijf innovatieve behandelingen voor een betere gezondheid van mensen en dieren in meer dan 140 landen.

De functie

De Project Coordinator werkt samen met meerdere projectteam leden, productie medewerkers, andere afdelingen, zoals Quality Operations, EHS en Finance, en mondiale afdelingen, zoals Global Safety en Procurement. Jij werkt aan projecten en zorgt ervoor dat deze worden opgeleverd volgens de gestelde business objectives. Jij levert diensten op het gebied van capital en expense projecten voor equipment, gebouwen, gebouwgebonden installaties, terreinen en utilities.

Verantwoordelijkheden

 • 3 à 4 projecten met looptijd van meer dan een jaar gelijktijdig leiden;
 • Fungeren als een liaison voor de projectsponsor en het coördineren van de informatiestroom tussen het projectteam en andere relevante teams;
 • Het opbouwen van sterke relaties met zowel interne als externe belanghebbenden en fungeren als eerste aanspreekpunt voor het project;
 • Het opstarten van een project met een duidelijke gedocumenteerde verwachting wat betreft scope, budget, levertijd en compliance.
 • Het laten generen van oplossingen in de vorm van conceptuele ontwerpen, studies en projectdefinities leidend tot goedgekeurde projectvoorstellen;
 • Het samenstellen van projectteams in overleg met sponsoren en resource managers;
 • Het opstellen van en goedgekeurd krijgen van een Investeringsvoorstel dat voldoet aan de gestelde eisen en standaarden;
 • Het adviseren over de mate van uitbesteding en de betrokkenheid van andere afdelingen waaronder Productie, EHS, QA, CBRE en Procurement;
 • Het begeleiden van de uitwerking van het ontwerp tot gedetailleerde bestekken en/of offertes van leveranciers;
 • In opdracht geven van de diverse uit te voeren werkzaamheden en/of aan te schaffen middelen;
 • Het bewaken van geld, tijd en kwaliteit en het managen van eventuele wijzigingen in de project definitie;
 • Het organiseren dat ruimten en installaties beschikbaar zijn voor de uitvoering van het project;
 • Het laten uitvoeren van de projectwerkzaamheden binnen de geldende kwaliteits- en EHS standaarden;
 • Het laten uitvoeren van de benodigde commissioning & qualification activiteiten;
 • Het organiseren van de oplevering en afname van het projectresultaat;
 • Zorgdragen voor een goede overdracht en borging van het projectresultaat naar de verschillende betrokken organisaties, zoals eigenaar, beheerder en gebruiker;
 • Het initiëren en faciliteren van trainingen, gerelateerd aan de opgeleverde assets;
 • Het signaleren van verbetermogelijkheden in de bestaande werkvormen teneinde te komen tot een verbeterd werkproces Projectenbeheer;
 • Het continu verbeteren en in lijn houden van de projectmanagement tools;
 • Het uitdragen van het MSD beleid en standaarden op gebied van equipment, facility en utility design en kwalificatie;
 • Het maken van werkafspraken met de projectteamleden, coachen en begeleiden van de projectteamleden bij de uitvoering van hun werkzaamheden en beoordelen van de resultaten;
 • Het geven van leiding bij de uitvoering van Root Cause Analysis na incidenten en bijzondere gebeurtenissen, gerelateerd aan de vakkennis en (laten) uitvoeren van een aansluitende studie naar mogelijke oplossingen.

Vereisten

 • HBO/Academische opleiding op gebied van Werktuigbouwkunde of andere technische richting;
 • Aantoonbare kennis van Project Management mbt CAPEX-projecten;
 • 5-10 jaar ervaring in leiden van technische projecten.
 • Kennis van GMP- en EHS richtlijnen in de farmaceutische industrie;
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Cees Roffelsen via c.roffelsen@sire-search.com / 020 658 9801

Contact